HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỖ ĐỘNG

Địa chỉ: Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, tp. Hà Nội

Điện thoại: 034.873.264 – 0365.354.258

E-mail: htxnnxadodong@gmail.com

Website: w.w.w.gaododong.com